ห้องเรียนออนไลน์

ปฐมวัย by ครูกอไก่

นางสาวกรรณิการ์ เมืองมูล

086 -5265620

line : kaikunni

kaikunni0308@gmail.com

หน่วย

โลกสวยด้วยสีสัน

เด็กๆจะได้เรียนเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ ประเภทของสี,แม่สี

การผสมสี ,สีที่ได้จากธรรมชาติ และสีที่มนุษย์สร้างขึ้น 

หน่วย

ชุมชนของเรา

 เด็กๆจะได้เรียนเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ สถานที่ในชุมชน ,การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชน ,การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และ อาชีพในชุมชน

หน่วย

หน่วย คมนาคม

เด็กๆจะได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของยานพาหนะ

ทางบก , ทางน้ำ , ทางอากาศ

และการปฏิบัติตามกฎจราจร

ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ

รูปภาพและกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ

59 หมู่ 3 ตำบล เทพนิมิต

อำเภอโป่งน้ำร้อน

                  จังหวัด จันทบุรี 22140

                         039 -496236

ติดต่อ

© 2023 by krukorkai with Thailand

  • Facebook
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now